Nordfronts ansvarig utgivare, Fredrik Vejdeland, dömdes i går vid Örebro tingsrätt för hets mot folkgrupp. Han fälldes för en läsarkommentar och för att Nordfront i en artikel använt ordet neger på ett negativt sätt.

I en läsarkommentar till artiklen "Gyllene grynings ledare tar inte avstånd från våld mot invandrare" skriv en läsare: "Det är rätta takter, det. Vi ska inte heller ta avstånd från våld mot rasfrämlingar på svenska mark." Tingsrätten menar att kommentaren "förmedlar det omedelbara intrycket av ett förespråkade av och ett uppmuntrande till våld mot invandrare i Sverige".

Tingsrätten fäller också en artikel med rubriken "Negerpappa stoppade sitt barn i tvättmaskinen". Tingsrätten menar att ordet neger i sig inte utgör hets mot folkgrupp, men att rubriken har till syfte att visa "missaktning för gruppen färgade personer från Afrika". Tingsrätten skriver:

"Enligt tingsrätten är ordet "neger" i sig varken förklenade eller ett uttryck för missaktning. I den nu aktuella artikeln beskrivs dock en händelse där en pappa, som det verkar enbart på grund av oförstånd, obetänksamhet eller ren dumhet, utsätter sitt barn för en allvarlig fara. Att i sådant fall som Nordfront gjort vid återgivandet av artikel speciellt peka ut den oförståndige, obetänksamma och eller/dumme pappan som "negerpappa" innebär enligt tingsrätten att artikel efter utpekandet uttrycker sådan missaktning för gruppen färgade personer från Afrika som i brottsbalken är straffbelagt som hets mot folkgrupp."
"Det har enligt tingsrätten inte funnits något i en rättsstat godtagbart skäl för att i den aktuella artikelrubriken och artikeln byta ut ordet "pappa" mot "negerpappa" vilket byte medfört att artikeln efter bytet uttrycker sådan missaktning för gruppen färgade personer från Afrika som omfattas av bestämmelsen i 16 kap 8 § brottsbalken."
Fredrik Vejdeland döms till villkorlig dom och 100 dagsböter. Nordfront har lagt ut en ljudupptagning från rättegången på sin webbplats, och tänker överklaga domen.

http://www.nordfront.se/nordfront-domd-for-ordet-negerpappa.smr
http://www.nordfront.se/kampen-i-bild-rattegangen-om-hets-mot-folkgrupp.smr
http://www.nordfront.se/gyllene-grynings-ledare-tar-inte-avstand-fran-vald-mot-invandrare.smr
http://www.nordfront.se/negerpar-stoppar-sitt-barn-i-tvattmaskin.smr
http://www.flashback.se/artikel/1552/nordfront-atalas-for-hets-mot-folkgrupp