Göta hovrätt har beslutat att nyhetssidor som avstår från förhandsgranskning av läsarkommentarerna inte längre lyder under yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).

Dagens Nyheter, Aftonbladet och flera andra svenska dagstidningar har inloggningskrav för läsarkommentarerna, men det förekommer ingen förhandsmoderering. Dessa webbplatser ska enligt hovrätten inte längre omfattas av YGL. Endast papperstidningarna har grundlagsskydd.

Det är istället den som medverkar med material på webbplatsen som är ansvarig för materialet. Olle Wilöf, jurist på Journalistförbundet, säger till Journalisten:

"Konsekvensen av hovrättens beslut är att sajter där utomstående direkt kan påverka innehållet, till exempel genom att kommentera artiklar, inte omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen."

"Hovrättens beslut är logiskt. En sajt ska betraktas som en enda databas, och om utomstående personer utanför redaktionen kan påverka innehållet i databasen, faller hela sajten utanför yttrandefrihetsgrundlagen."

Benjamin O J Boman skriver på Juridikbloggen:

"Detta kan förstås vara förödande för massmedierna, men det bästa sättet att råda bot på situationen är rimligen att förhandsgranska samtliga kommentarer i samtliga grundlagsskyddade medier (eller ta bort möjligheten att kommentera)."
Petter Larsson på Aftonbladet Kultur instämmer, och skriver:

"Just nu borde tidningarnas jurister sitta med pannorna i djupa veck, och webbteknikerna slita sitt hår över nya lösningar. Deras webbplatser har nämligen förlorat sitt grundlagsskydd."

"Om det finns omodererade kommentarer, så förlorar hela webbsidan, med artiklar och allt, sitt grundlagsskydd, eftersom kommentarer och artiklar då ingår i samma databas"

"Tidningarna måste nu, i väntan på en lagändring, anpassa sig. Möjligen räcker en teknisk lösning, så att kommentarerna visas i ett eget fönster och blir en egen databas. Men, som juristen Benjamin O J Boman skriver på Juridikbloggen, "det bästa sättet att råda bot på situationen är rimligen att förhandsgranska samtliga kommentarer". Knöligt och dyrt förstås - men vi skulle slippa tidningar som agerar anslagstavla för rasister och sexister."

Yttrandefrihetskommittén föreslog förra året en grundlagsändring som innebär att grundlagen inte ska gälla för de delar av en databas i vilka utomstående kan publicera material. Men någon lagändring kan inte bli aktuell förrän tidigast efter valet 2014, då ändringar av grundlagen kräver två riskdagsbeslut med mellanliggande val.

http://juridikbloggen.wordpress.com/2013/06/20/grundlagsskydd-for-mediers-webbplatser-och-omodererade-kommentarer-gastinlagg-av-benjamin-o-j-boman/
http://www.journalisten.se/nyheter/reportrar-ansvariga-vid-fortal
http://www.aftonbladet.se/kultur/article17014489.ab