Sedan Göta hovrätt beslutat att nyhetssidor som avstår från förhandsgranskning av artikelkommentarerna inte längre lyder under yttrandefrihetsgrundlagen (YGL), så råder det delade meningar om hur detta ska hanteras.

Göteborgs-Posten har i veckan stängt av artikelkommentarerna på obestämd framtid. Samtidigt uppmanar Journalistförbundet nu landets nyhetssidor att i stället börja med förhandsgranskning. I ett brev till samtliga journalistklubbar skriver Journalistförbundet:

"Det räcker inte med bårder och annat som redan finns i bloggverktyg. Det krävs alltså en mer aktiv åtgärd som gör att läsaren utan tvivel kan skilja de två olika innehållen från varandra. För att undvika detta problem kan webbplatsen använda sig av förhandsmodererade kommentarer"
Göteborgs-Postens chefredaktör Cecilia Krönlein menar att det råder en osäkerhet kring hur artikelkommentarerna påverkar grundlagsskyddet. Det finns enligt henne en risk att meddelarskyddet för den som vill lämna ett tips kan upphöra.

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.1780269-gp-ser-over-kommenteringen
http://www.journalisten.se/nyheter/sjf-uppmanar-klubbarna-att-agera
http://www.medievarlden.se/sa-ska-omodererade-kommentarer-hanteras
http://www.flashback.se/artikel/3731/medier-med-omodererade-artikelkommentarer-forlorar-grundlagsskydd