Det nazistiska partiet Folkfronten, som tidigare hette Nationalsocialistisk front, har stött på oväntat problem i Linköping. När namnbytet blev känt registrerades Folkfronten hos Valmyndigheten - men av personer med helt andra åsikter. Bakom det nyregistrerade partiet står istället en grupp socialistiska studenter.

Genom att partibeteckningen registrerades hos Valmyndigheten kan partiets namn skyddas så att det inte kan användas av ett annat parti. Tilltaget innebär att det nazistiska partiet inte kan ställa upp under namnet Folkfronten i det lokala komunalvalet.

http://www.folkfronten.nu/