Korruptionen i världen ökar. Det anser mer än hälften av de tillfrågade i undersökningen The Global Corruption Barometer 2013, som organisationen Transparency International idag presenterade.

I undersökningen har man intervjuat 114 000 människor i sammanlagt 107 länder. Mer än var fjärde person i undersökningen har tvingats betala mutor under det senaste året. Mest mutade är polis och domstolar.

Korruptionen i u-länderna är dubbelt så hög som i i-länderna. Värst är Sierra Leone. Där har hela 84 procent tvingats betala mutor under det senaste året.

http://www.transparency.org/gcb2013