Justitiekanslern (JK) har friat Realisten.se från hets mot folkgrupp. Anmälan gällde en intervju med David Irving publicerad 2010.

David Irving är en brittisk författare och revisionist som skrivit 30 böcker med inriktning på militärhistoria kring andra världskriget. I sitt friande skriver JK:

"Den anmälda artikeln innehåller i vissa delar uttalanden som helt klart måste uppfattas som nedsättande för judar. Med de utgångspunkter som har angetts ovan, och med beaktande av det särskilda skydd som den anmälda webbsidan har enligt YGL, anser Justitiekanslern emellertid att innehållet i artikeln inte utgör hets mot folkgrupp. Förundersökning ska därför inte inledas."
http://www.realisten.se/2013/07/12/jk-friar-intervju-med-david-irving/
http://www.realisten.se/2010/05/22/mel-gibson-hade-ratt/
https://www.flashback.org/t576662
http://www.fpp.co.uk
http://www.jk.se