Luxemburg blev den 17 mars det tredje EU-landet att legalisera dödshjälp. Den nya lagen slår fast att läkare som tillgriper dödshjälp eller hjälper till vid självmord inte kommer att straffas eller kunna stämmas i civilmål.

Dödshjälp är idag lagligt i tre EU-länder: Belgien, Luxemburg och Nederländerna. I Schweiz är läkarassisterat självmord tillåtet. I USA är läkarassisterat självmord lagligt i delstaterna Montana, Oregon och Washington.