Medlemmar i organisationer som uppfattas som antidemokratiska, rasistisk eller våldsbenägna kan i framtiden riskera uteslutning från Hyresgästföreningen. Ett ärende där en medlem riskerar uteslutning på grund av fel politiska åsikter prövas i augusti.

Johan Lindblad är medlem i Svenska Motståndsrörelsen. Han är även medlem i Hyresgästföreningen. Men när han i våras tackade ja till ett ideellt förtroendeuppdrag i sitt bostadsområde, föreslog Hyresgästföreningen istället att man borde utesluta honom på grund av hans politiska åsikter.

Gruppen för särskilda ärenden beslutade den 11 juni att rekommendera Regionstyrelsen att utesluta honom som medlem i Hyresgästföreningen. Man skriver att detta sker med stöd av förbundsstyrelsens beslut den 20 mars 2000 gällande utelslutning av medlemmar.

"Förbundsstyrelsen anser således det inte vara förenligt med ett medlemskap i hyresgästföreningen och samtidigt vara medlem i eller aktivt verka för en organisation som är antidemokratisk, rasistisk eller våldsbenägen. Medlem i en hyresgästförening, som samtidigt är medlem i, eller aktivt verkar för en sådan organisation kan således uteslutas ur en hyresgästförening."
Hyresgästföreningen är tänkt att fungera som en slags fackförening för hyresgäster. Ifall en hyresgäst blir illa behandlad av sin värd ska de träda in som stöd. Man säger att visionen är att "alla ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad". Men enligt förbundsstyrelsens tidigare beslut visar det sig nu att man har stöd för att inte bara utesluta nazister, utan även medlemmar i Sverigedemokraterna och aktiva inom den autonoma vänsterrörelsen.

Ärendet ska först prövas av regionstyrelsen nästa månad, och blir det tal om ett uteslutningsärende ligger beslutsrätten i sista hand hos förbundsstyrelsen.

http://www.nordfront.se/wp-content/uploads/2013/07/brev_till_johan.pdf
http://www.nordfront.se/hyresgastforeningen-vill-ha-bort-johan.smr
http://www.hemhyra.se/riks/nazistledare-riskerar-uteslutning
http://www.hyresgastforeningen.se/