Justitiekanslern (JK) beslutade idag att inte inleda någon förundersökning mot Realisten.se, och deras artikel "Vår ekonomi". Följande text hade anmälts:

"Frågan är alltså om vi vill ha en Holodomor-svält här i Sverige. Det tror jag inte att någon vill. Det var alltså när förmodligen över tio miljoner människor svalt ihjäl i Ukraina på grund av en av samma gamla utvalda folk artificiellt skapad kris i vad som tidigare kallades "Europas kornbod"."
Enligt anmälan finns det bara ett folk, det judiska, som kan avses med uttrycket "det gamla utvalda folket". Därför borde uttalandet uppfattas som hets mot folkgrupp.

JK håller med om att uttrycket kan uppfattas som nedsättande för judar, men menar samtidigt att yttrandefriheten här väger tungre. Man väljer därför att inte inleda någon förundersökning.

http://www.realisten.se/2013/08/06/annu-en-anmalan-mot-realisten-se-avskrivs/
http://www.realisten.se/2013/07/28/var-ekonomi/
http://www.jk.se