Den före detta amerikanske senatorn Gordon Humphrey vädjar till Sveriges regering att bevilja Edward Snowden asyl. Med uppmaningen "Ge Snowden asyl i Sverige" går han ut i en helsidesannons i amerikanska Los Angeles Times. För säkerhets skull både på engelska och svenska.

Humphrey menar att Snowden gjort USA och världen en stor tjänst, och han är inte ensam om denna åsikt. Allt fler framför nu offentligt krav på att Sverige ger Snowden asyl. Personer som sociologiprofessorn Stefan Svallfors (som nominerat Snowden för Nobels fredspris), epidemiologiprofessorn Marcello Ferrada-Noli (som Sverige genom asyl räddade från Pinochets tortyrkamrar) och förre vänsterledaren Lars Ohly.

Humphrey berömmer Edward Snowdens mod, och menar att Ryssland är ett rättsosäkert land som mycket väl kan komma att locka mer hemlig information ur Edward Snowden. Sverige däremot är "det idealiska asyllandet" som skulle garantera säkerheten för både Snowden och den kunskap han har. Humphrey avslutar sin vädjan till Sveriges regering med:

"Ert land har sedan lång tid tillbaka ett väletablerat rykte för att upprätthålla rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Samtidigt som ni är vänligt inställda till USA, är Sverige principfast och oberoende i sin utrikespolitik. Ändå skulle amerikanerna kunna vara lugna, förvissade om att Sverige inte skulle dra fördel av USA medan ni ger en säker asyl till Edward Snowden."
http://professorsblogg.com/2013/07/24/ghumphreyswe_snowden/
http://professorsblogg.com/2013/07/13/whysweasylumsnowden/
http://www.politico.com/story/2013/07/ex-senator-emails-with-snowden-94323.html
http://www.sott.net/article/264055-Former-Sen-Gordon-Humphrey-Sweden-should-take-Edward-Snowden
http://brandewall.blogspot.se/2013/07/ex-senator-instammer-om-snowden.html
http://jinge.se/allmant/en-vadjan-till-sveriges-regering-och-folk-fran-en-usa-senator-om-asyl-for-snowden.htm
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1881259-ge-edward-snowden-asyl-i-sverige
http://www.expressen.se/debatt/darfor-bor-sverige-ge-snowden-asyl/
http://www.sydsvenskan.se/opinion/inpass/anette-novak/ge-snowden-asyl-i-sverige/