För åtta år sedan protesterade imamen Ahmed Akkari högljutt mot de danska Muhammedkarikatyrerna, och manade till bojkott av danska varor. Nu har han ändrat uppfattning.

"Publiceringen var okej", säger Akkari i en intervju med forna hatobjektet, Jyllands-Posten. Tidningen som 2005 publicerade tolv teckningar föreställande profeten Muhammed.

Efter publiceringen reste Akkari tillsammans med en grupp danska muslimer runt i Mellanöstern för att visa upp karikatyrerna. Syftet var att få fler att ansluta sig till hans krav om en offentlig ursäkt från Danmark. Året därpå sattes de danska ambassaderna i Damaskus, Beirut och Teheran i brand av arga demonstranter.

Nu, åtta år senare, ångrar sig Akkari och tar avstånd från radikal islamism. Han försvarar istället individens rätt att uttrycka sig fritt, skriver danska Politiken. Ahmed Akkari säger till tidningen:

"Jag måste erkänna att jag 2005 var helt övertygad om att det jag gjorde var rätt. Och jag var helt likgiltig för vad det fick för konsekvenser. Jag var uppslukad av vad jag trodde var sanningen."
Att en av nyckelfigurerna nu tar avstånd både från radikal islamism och från sitt eget agerande, hyllas av danska ledarskribenter. Samtidigt som det också resulterat i att Akkari utsatts för flera hot, och numera säger sig undvika allmänna platser.

http://jyllands-posten.dk/politik/ECE5762516/akkari-muhammed-tegningerne-var-ok/
http://blogs.jp.dk/braendpunkt/2013/08/03/kan-ahmed-akkari-ændre-den-islamiske-verdens-standpunkt/
http://jyllands-posten.dk/indland/ECE5781824/westergaard-om-akkari-storsindet/
http://politiken.dk/indland/ECE2037273/westergaard-efter-kaffe-med-akkari-det-er-storsindet/
http://politiken.dk/indland/ECE2039304/mange-vil-hoere-ahmed-akkari-berette-om-muhammedkrisen/
http://politiken.dk/indland/ECE2038041/muslimske-grupper-vil-fryse-ahmed-akkari-ud/