Eskilstuna-Kuriren publicerade idag en debattartikel av Stefan Jacobson, partiledare för Svenskarnas Parti (SvP). Men några timmar senare valde tidningen att plocka bort artikeln.

Under rubriken "Vi tar avstånd från politiskt våld" argumenterar partiledaren mot politiskt våld, och menar att det "nästan uteslutande" är "vänsterextremister" som ligger bakom det politiska våldet.

PeO Wärring, chefredaktör och ansvarig utgivare på Eskilstuna-Kuriren, menar att publiceringen var ett rent misstag, och säger till Nyheter24:

"Vår policy är att inte ta in insändare och debattartiklar från partier som inte accepterar demokratiska värderingar och mänskliga värden. De får givetvis sprida sin propaganda i ett demokratiskt samhälle, men inte i Eskilstuna-Kuriren."
Men Stefan Jacobsson, som varit i kontakt med Eskilstuna-Kurirens debattredaktion i närmare en veckas tid, tror inte på den förklaringen. Han säger till Realisten:

"Det hela låter som en efterkonstruktion. De kan inte ha missat vem jag var eller  Svenskarnas parti som jag representerar. EK har vid upprepade tillfällen skrivit om partiet och jag var väldigt tydlig med vem jag var i den kontakt jag hade med debattredaktören."
Fredrik Pettersson, politisk redaktör på Folket, intervjuade PeO Wärring i juni, och ställde då frågan om Eskilstuna-Kuriren skulle kunna tänka sig att ta in en insändare från Svenskarnas Parti.

"Vi har ju principen att vi bedömer det från fall till fall. Det beror på vad som står i texten. Men tidningens tradition är att inte sprida den typen av åsikter, totalitära eller nazistiska, rasistiska åsikter. Men jag kan inte generellt säga att det står Svenskarnas parti bakom och får aldrig skriva i Kuriren, utan det bedöms från fall till fall."
Debattartikeln plockades bort från nätet vid 10:30-tiden, men har nu lagts upp igen på Realistens webbplats. Den finns även publicerad i den trycka utgåvan av Eskilstuna-Kuriren.

http://www.realisten.se/2013/09/02/eskilstuna-kuriren-raderar-debattartikel-fran-svenskarnas-parti/
http://www.realisten.se/2013/09/02/nar-ska-samhallet-borja-ta-sitt-ansvar/
http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/752341-lat-nazistledare-skriva-pa-basta-debattplats
http://ekuriren.se/ledareasikter/debatt/1.1893138-vi-tar-avstand-fran-politiskt-vald
http://i.cubeupload.com/KRvx7R.jpg