Hyresgästföreningen i Västra Sverige har uteslutit Johan Lindblad eftersom han är medlem i Svenska Motståndsrörelsen. Hans politiska engagemang anses inte vara förenligt med Hyresgästföreningens grunder.

Hyresgästföreningens grupp för särskilda ärenden i västra Sverige har prövat medlemmens politiska engagemang mot organisationens ideologiska grund. Beslutet baseras på ett tidigare fall där en lokal ordförande för Nationalsocialistisk Front (NSF) i Örebro län uteslöts år 2000.

Förbundsstyrelsen konstaterade då att det inte var förenligt med ett medlemskap i en hyresgästförening "att samtidigt vara medlem i, eller aktivt verka för en organisation som är antidemokratisk, rasistisk eller våldsbenägen."

Johan Lindblad, som är ledare för SMR:s västsvenska gren och skribent på nättidningen Nordfront, motsätter sig uteslutningen och dess grunder. Han överväger att ta ärendet till domstol.

http://www.hemhyra.se/vastra-gotaland/hyresgastforeningen-utesluter-nynazist
http://www.nordfront.se/johan-lindblad-uteslots-ur-hyresgastforeningen.smr
http://www.flashback.se/artikel/3760/hyresgastforeningen-vill-utesluta-nazister-och-rasister