Den finska riksdagsledamoten Jussi Halla-Aho (Sannf) planerar att lägga en motion om att avskaffa lagen hets mot folkgrupp. Ett liknande förslag har tidigare lyfts av Samlingspartiets ungdomsförbund.

Halla-Aho menar att lagen är luddigt skriven och utnyttjas för att kväva kritiska åsikter om invandring. När Samlingspartiets ungdomsförbund krävde samma sak så fick de kalla handen. Samlingspartiets partiledare, statsminister Jyrki Katainen, skrev då på Facebook att partiet ingalunda kommer att skriva under förslaget om att avskaffa lagen om hets mot folkgrupp.

Enligt Riitta Ollila, professor i juridik, är förslaget om att avskaffa förbudet mot hets mot folkgrupp ogenomförbart, då det det strider mot EU-lag och det europeiska människorättsfördraget. Ollila säger till Yle:

"Om Finland skulle godkänna hets mot folkgrupp skulle det leda till reprimander från EU-kommissionen."
http://hbl.fi/nyheter/2013-09-10/497636/halla-aho-vill-tillata-hets-mot-folkgrupp
http://hbl.fi/nyheter/2013-09-10/497851/katainen-stoder-inte-samlingspartiets-unga
http://svenska.yle.fi/artikel/2013/09/10/omojligt-att-slopa-forbudet-mot-hets-mot-folkgrupp
http://www.perussuomalaiset.fi