Folkhälsoinstitutet vill att regeringen ska klassa ytterligare åtta cannabinoider som hälsofarliga varor. Man föreslår också att det centralstimulerande medlet 3-MMC narkotikaklassas.

Cannabinoiderna som de vill klassificera som hälsofarliga varor är 5F-PB-22, STS-135, JWH-018 N-(5-kloropentyl)derivat, AB-001 (JWH-018 adamantoyl derivat), JWH-018 adamantyl karboxamid (SDB-001, 2NE1, APICA), 5F-AKB-48 (5F-APINACA), AKB-48 (APINACA) och 5F-UR-144.

http://www.fhi.se/Aktuellt/Nyheter/Forslag-till-klassificering-av-atta-cannabinoider-som-halsofarlig-vara-samt-3-MMC-som-narkotika/
https://www.flashback.org/t2155354
https://www.flashback.org/t1880193
https://www.flashback.org/t2097151
https://www.flashback.org/t2014602
https://www.flashback.org/t2138151
https://www.flashback.org/t2128928
https://www.flashback.org/t2108096
https://www.flashback.org/t2026306