Illegal! heter en ny dansk gatutidning om narkotika. Den säljs av missbrukarna själva, så att de ska kan finansiera sitt missbruk.

Konceptet är samma som Big Issue, Faktum och Situation Stockholm. Men med den stora skillnaden att Illegal! inte har något emot att säljarna använder pengarna till narkotika. Tvärtom, detta är avsikten.

Illegal! kostar 30 danska kronor, och av dessa går 20 kronor direkt till säljaren. Michael Lodberg Olsen, som startat tidningen, säger till Berlingske att han vill ge missbrukarna en värdighet, och ett alternativ till kriminalitet och prostitution.

"Tidningen handlar inte om hur synd det är om missbrukarna. Det är snarare ett försök att visa på en kultur som existerar under jorden i Danmark."
Det första numret av Illegal! är tryckt i 5 000 exemplar, och finns att köpa på Köpenhamns gator. Målsättningen är att tidningen ska komma ut fyra gånger om året.

http://www.illegalmagasin.dk
http://www.b.dk/kultur/raat-narko-magasin-rammer-gaden-bogstaveligt-talt
http://www.theguardian.com/world/2013/sep/08/danish-drug-addicts-magazine