Ugly Mugs är en Androidapp som riktar sig till prostituerade. Den skannar av inkommande och utgående samtal samt sms, och varnar om numret finns med i databasen över sexköpare som utgör en risk.

Större delen av sexhandeln i Sverige arrangeras idag via internet och mobiltelefoner. Safe IQ, som utvecklat appen, etablerades i augusti 2013 och utvecklar säkerhetsprodukter och tjänster för prostituerade. I ett meddelande gällande Ugly Mugs skriver företaget:

"Sexarbetare har mycket högre risk att falla offer för våld och andra brott och övergrepp än icke-sexarbetare, och sexarbetare är också mindre benägna att rapportera brott än icke-sexarbetare. Även om det är lagligt att sälja sex i Sverige så kriminaliserar lagarna aktiviteter runtom prostitution, inklusive att köpa sex, vilket driver sexarbetet under jorden. Isolerade, delvis kriminaliserade, stigmatiserade, marginaliserade, och ofta utan tillgång till stödtjänster, blir sexarbetarnas sårbarhet i Sverige solklar. Vissa förbrytare riktar sig i enkom mot sexarbetare just på grund av denna sårbarhet."
http://www.uglymugs.se
http://www.safeiq.com/sv/2013/08/28/safe-iq-lanserar-ugly-mugs-for-android-i-sverige/
http://www.metro.se/nyheter/app-som-varnar-prostituerade-slapps-i-sverige/EVHmit!rnEwdcKPTvRU/