Antifascistisk Aktion (AFA) i Sverige fyller 20 år, och firar detta med en stor fest på Cyklopen i Stockholm den 30 november.

AFA är ett militant nätverk som arbetar mot rasism, sexism, kapitalism och homofobi. De består av flera sjävständiga lokalgrupper över landet. AFA har ingen central styrelse eller ledning, utan utgår från platt organisering.

AFA kritiseras ibland av andra antirasistiska organisationer, som inte tror på våld som en lösning. AFA försvarar dock sitt agerande på sin webbplats:

"Trots att merparten av vårt arbete sker med "fredliga" metoder, så kritiseras vi ofta när vi anser det berättigat att ta till våld. Vi har dock ingen ambition att plocka politiska poäng, försöka värva röster eller omskrivas väl i media. Vårt mål är att slå undan benen för den organiserade fascismen."
"Principen är enkel. Vi tillåter inte fascisterna att agera ostört - inga demonstrationer, inga möten, ingen tidningsförsäljning, inga fascistiska konserter, inga fascistiska bokhandlar, utan att vi är där och bekämpar dem. Vi angriper deras strukturer."
AFA, Antifaschistische Aktion, grunades av Tysklands kommunistiska parti redan på 30-talet. Dagens AFA, som finns på olika platser i Europa, grundades med tyska AFA som förebild. I Sverige har AFA funnits sedan september 1993.

http://motkraft.net/2013/11/11/antifascistisk-aktion-kom-pa-20-ars-fodelsedagskalas-med-oss/
http://www.cyklopen.se
http://www.antifa.se