Medicinsk cannabis blir allt vanligare i Finland, även om konsumtionen fortfarande är låg. Förra året såldes 24 kilo medicinsk cannabis till 83 personer, vilket är en ökning från 2011, då man sålde 14 kilo till 48 personer.

Allt tyder nu på en ökning även i år. Under årets första tio månader har 23 kilo medicinsk cannabis sålts i Finland.

Men det är bara ett fåtal apotek i landet som får sälja cannabis. Apoteken kan inte heller leverera medicinen direkt. Först måste säkerhets- och utvecklingscentralen för läkemedelsbranschen, Fimea, ge ett specialtillstånd eftersom medicinsk cannabis inte har försäljningstillstånd i Finland.

När Fimea beviljat specialtillståndet kan apotekaren sedan ansöka om exporttillstånd i Nederländerna, som producerar större delen av den medicinska cannabis som konsumeras i Finland. När allt är klart kan patienten hämta sin medicin på apoteket.

Förutom medicinsk cannabis, har Finland även beviljat försäljningstillstånd för munsprayen Sativex - som första cannabinoidmedicin. Tillståndet beviljades för ett år sedan, och från och med september finns Sativex att köpa på apoteken i Finland. Sativex kräver, till skillnad mot medicinsk cannabis, inte heller något specialtillstånd från Fimea.

http://svenska.yle.fi/artikel/2013/11/28/lakarna-ar-forsiktiga-byrakratin-langsam-och-tung