Den kinesiska centralbanken, People's Bank of China, har förbjudit landets finansiella institutioner från att använda bitcoin.

De motiverar beslutet med att risken för penningtvätt är alldeles för stor, och att valutan kan komma att användas för olaglig verksamhet. Eftersom Bitcoin inte är utgiven av monetära myndigheter saknar den dessutom enligt dem "reell betydelse". Privatpersoner omfattas dock inte av förbudet. De får fortsätta använda den digitala valutan, men då på "egen risk".

I Sverige är bitcoin inte förbjudet. Svenska Bankföreningen har ingen generell rekommendation vad gäller bankernas hantering av företag som sysslar med växling av bitcoins. Men företag som växlar bitcoin mot andra valutor får inte längre bli kunder hos SEB. Enligt SvD har det även förekommit att banken stängt ner företagskonton på grund av kopplingar till bitcoin-transaktioner.

http://www.theverge.com/2013/12/5/5177550/bitcoin-banned-from-chinese-banks-amid-fears-of-laundering
http://www.svd.se/naringsliv/svep-bitcoin_8794482.svd?sidan=11