I Europaparlamentets rapport om massövervakning pekas Sverige ut som ett av de mest aktiva spioneriländerna inom EU. Rapporten vänder sig bl.a. emot FRA:s urskillningslösa insamling av personuppgifter.

Sverige uppmanas att se över lagstiftninen som styr FRA:s signalspaning, utifrån Europakonventionen för mänskliga rättigheter. I den 52-sidiga rapporten står det bl.a. att massavlyssningen inte i första hand handlat om terrorismbekämpning och annan grov brottslighet:

"Insamlingen av all möjlig data från alla medborgare pekar på den möjliga existensen av andra maktmotiv såsom politiskt och ekonomiskt spionage."
I går beslutade parlamentsutskottet för mänskliga rättigheter att bjuda in den amerikanske visselblåsaren Edward Snowden till en utfrågning via videolänk. Det är fortfarande oklart om Snowden kommer att tacka ja.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-526.085%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN