Lagar som förbjuder prostitution bryter mot de mänskliga rättigheterna och bör därför avskaffas. Detta enligt Amnesty International som lagt ett förslag om att organisationen bör arbeta för en avkriminalisering.

I dokumentet "Decriminalisation of Sex Work: Policy background Documents" som läckt ut genom tidningen The Daily Mail, skriver människorättsorganisationen:

"Amnesty International är mot kriminalisering eller straff av aktiviteter som är relaterade till att köpa eller sälja sex mellan två vuxna som har skett i samtycke."
Att, som i Sverige lagstifta mot personer som betalar för sex, gör enligt rapporten prostituerade särskilt sårbara för våld och misshandel.

Susanne Dodillet, idéhistoriker som specialiserat sig på prostitutionsdebatten i Sverige och Tyskland, är positiv till förslaget och säger till Sveriges Radio:

"Amnesty vill ju stå upp för kvinnors rätt och sexköpslagen vi har i Sverige har ju inte fungerat för att skydda kvinnorna som säljer sex. Rättigheterna för prostituerade i Sverige är väldigt begränsade så att få till en förändring, genom till exempel legalisering, kan ju vara något positivt. På så vis kan de precis som andra arbetare starta fackliga organisationer och annat som skyddar arbetare."
Amnesty Sverige skriver idag på sin webbplats att förslaget inte gäller en legalisering av prostitution, utan endast ett stöd för en avkriminalisering.

"Artikeln hävdar att Amnesty stödjer legalisering av prostitution, men det är inte korrekt. Förslaget tar upp frågan om avkriminalisering."
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2545003/Amnesty-calls-legal-prostitution-Charity-says-laws-ban-people-buying-selling-sex-breach-human-rights.html
http://www.amnesty.se/om-amnesty/amnesty-sverige/ansvarstagande/kontroversiellt-policyforslag/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1646&artikel=5769942