Reportrar utan gränser uppdaterade idag sin årliga kartläggning av pressfriheten runt om i världen. Sverige kommer på en tionde plats, och är det land i Norden med lägst placering. Bäst pressfrihet i hela världen har Finland.

De nordiska länderna har fortfarande, vid en internationell jämförelse, mycket bra pressfrihet. Samtliga länder hör till de tio bästa i världen. Jonathan Lundqvist, ordförande för Reportrar utan gränser, säger:

"Pressfrihetsindexet är ett referensverktyg som betygsätter länder efter sju kriterier, bland annat mediepluralism, självcensur, yttrande- och presslagstiftning liksom hot mot journalister. Målet är att ge en tydlig bild av pressfrihetssituationen både i enskilda länder och i världen i stort."
Förutom de övriga nordiska länderna, anser Reportrar utan gränser att även Nederländerna, Luxemburg, Andorra, Liechtenstein och Nya Zeeland har bättre pressfrihet än Sverige. Globalt har pressfrihetssituationen försämrats något under året, men de största förändringarna går att se i enskilda länder och i de mönster som används för att attackera medier runt om i världen. Jonathan Lundqvist säger:

"En global trend är att gummibandslagstiftning som skapats för att komma åt terrorism missbrukas för att tysta, förfölja och fängsla obehagliga röster. Vi ser det i många länder, inte minst i demokratiska som borde veta bättre."
Sämst pressfrihet finns det enligt rapporten i Eritrea, där den svenska tidningsredaktören Dawit Isaak sitter fängslad sedan över tolv år tillbaka. Övriga länder med bottenplaceringar är Nordkorea, Turkmenistan, Syrien, Somalia och Kina.

http://rsf.org/index2014/en-index2014.php
http://www.reportrarutangranser.se/nyheter/20140212/pressfrihetsindex-2014-terroristjakt-paverkar-pressfriheten