Sex med husdjur blir olagligt i Sverige den 1 april. Idag är endast sex med djur som medför lidande för djuret förbjudet. Riksdagsbeslutet är en ändring av djurskyddslagen. Böter eller fängelse i maximalt två år blir påföljden.

Riksdagen gick emot Lagrådet som ville att alla djur skulle omfattas av lagen. Djurskyddslagen gäller enbart husdjur och djur i fångenskap, men omfattar inte andra djur. Lagrådet ville istället reglera brottsbalkens bestämmelser mot djurplågeri.

Tidelag avkriminaliserades i Sverige 1944. Djurskyddsmyndigheten fick under 35 år in 227 anmälningar. I en rapport från 2005 konstaterades det att endast 20 av dessa låg utanför det som idag regleras av förbudet mot djurplågeri. Mindre än ett fall per år. Vanligare än så är det inte.

Oisín Cantwell är kritisk. Han anser att detta är en helt meningslös lag, och menar att det snarare handlar om moralpanik. Han skriver i Aftonbladet:

"Det är beklämmande att våra riksdagsledamöter inte har integritet nog att stå emot morallagar."
"Vad beror då denna plötsliga kriminaliseringsiver på? Politiker är i och för sig duktiga på att nosa sig till frågor där de kan få väljarna med sig. Och just detta ämne är osedvanligt tacksamt. Räck upp handen, den som inte tycker att det är motbjudande att ligga med djur. Men det kan inte vara hela förklaringen. Det är inte svårt att förstå varför moderater och socialdemokrater plötsligt låtsas vara för samtyckeslagstiftning och begraver frågan i ännu en utredning. I den frågan finns en opinion som kräver förändring och som anordnar demonstrationer."
Han får medhåll från Polisprofessor Leif GW Persson, som anser att lagen är utomordentligt fånig. Han säger till Aftonbladet:

"Det finns en mängd länder där tidelag är kriminaliserat som självständig sexuell handling, men det är knappast länder som vi ser som föredömen i straffrättsliga eller kriminalpolitiska sammanhang. Det är länder i tredje världen, och det handlar i grunden om en religiöst betingad lagstiftning."
Leif GW Persson är även kritisk till bevisläget, och säger skrattande:

"Det blir knepigt. Du kan inte gärna kalla djuren som vittnen. Och målsägandeförhör kan vi väl i vart fall utesluta. Tidelag är nog inget vanligt förekommande brott, det har jag svårt att tro."
http://rod.se/tidelag-kan-ge-två-års-fängelse
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/oisincantwell/article18401893.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18404340.ab