Svensk polis har fått till ett nära samarbete med Facebook. Sedan den 1 december har polisen ett avtal med Facebook, som numera lämnar ut uppgifter på löpande band i en direktlinje till Rikspolisstyrelsen (RPS).

Poliser i Sverige som utreder misstänkta brott på Facebook kan numera vända sig direkt till RPS, som i sin tur vidarebefordrar förfrågan till Facebook. Sedan den 1 december har Rikspolisstyrelsen skickat 78 förfrågningar till Facebook, och redan hunnit få svar på omkring 70.

Avtalet innebär att svensk polis numera kan begära ut uppgifter om ip-adresser, som sedan används för att identifiera vem som står bakom ett konto. Polisen tror att antalet förfrågningar till Facebook kommer att öka i framtiden. Anders Ahlqvist på RPS säger till Sydsvenskan:

"Polisen är en stor organisation så det tar tid att sprida informationen. Men det sprider sig och antalet förfrågningar ökar och svaren från Facebook trillar in i jämn takt."
Rikspolisstyrelsen tittar nu på möjligheten att ingå avtal med fler företag.

http://www.sydsvenskan.se/sverige/facebook-ger-uppgifter-till-polisen/
http://www.facebook.com
http://polisen.se/Om-polisen/Organisation/Rikspolisstyrelsen/