Datalagringsdirektivet, som tvingar operatörerna att lagra trafikuppgifter om sina kunder i sex månader, har förklarats ogiltigt av EU-domstolen.

Att kräva att dessa uppgifter lagras, och låta berörda myndigheter få tillgång till dem, innebär enligt domstolen ett synnerligen allvarligt ingrepp i den grundläggande rätten till respekt för privatlivet.

Internetoperatören Bahnhof meddelade igår att de avbryter all datalagring med omedelbar verkan. Dessutom raderas de äldre uppgifter som redan fanns sparade. Tele2 välkomnar också beskedet, men avvaktar med åtgärder tills domen analyserats.

I EU-domen konstateras att datalagringsdirektivet strider mot EU:s stadga om grundläggande rättigheter från 2009, därför att lagringen sker generellt med syfte att bekämpa brottslighet, utan att det finns några begränsningar eller undantag.

Beslutet innebär att datalagringsdirektivet ogiltigförklaras från den dag det trädde i kraft, den 15 mars 2006.

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-04/cp140054sv.pdf
http://www.bahnhof.se/press/press-releases/2014/04/08/efter-eu-domen-bahnhof-upphor-med-all-datalagring-omedelbart