Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RO) fäller Aftonbladet ytterligare en gång för en text som ser ut som en redaktionell artikel, men i själva verket är en annons.

Under rubriken "Så kan du vinna 1,5 miljarder kr - i natt" berättar Aftonbladet i en artikel att en ensam vinnare kan ta hem "monstersumman" på spelet Mega Millions.

I brödtexten citeras David Larsson på företaget Multilotto, som har Mega Millions i sitt utbud. Han säger bland annat "Vi slår rekord i jackpottar just nu. Det känns som att de kommer hela tiden.. (...) Alla svenskar har chans på jackpotten."

Artikeln är signerad av "Daniel Söderbäck, Minimedia", och har producerats av Mini Media Sweden AB. I artikeln finns även två fetade länkar som leder till multilotto.com. Både Multilotto och Aftonbladet har yttrat sig till RO.

Multilotto bestrider att reklamen brister i reklamidentifiering. Företaget anser att det faktum att de aktuella spelen markerats med särskild färg och typsnitt indikerar att det är fråga om ett kommersiellt meddelande. Att helhetsintrycket gör det tydligt att texten är reklam.

Aftonbladet å sin sida menar att artikeln inte alls är någon reklam. Tidningen skriver att såväl Aftonbladet som producenten Minimedia har stått fria från all påverkan från Multilotto.com när texten kom till. Artikeln utgör enligt Aftonbladet i sin helhet redaktionellt material, och därför är den inte annonsmärkt.

Reklamombudsmannen fäller texten, och skriver i sin bedömning:

"Reklamombudsmannen konstaterar inledningsvis att Aftonbladets och Multilottos yttranden skiljer sig åt. Aftonbladet skriver att artikeln inte utgör reklam medan Multilotto skriver att den utgör reklam men att den inte strider mot reglerna då den är tillräckligt reklamidentifierad. Reklamombudsmannen får därför göra en objektiv bedömning av den anmälda artikeln."
"Artikeln är skriven av en person på Minimedia vilket är ett företag som arbetar med uppdragspublicering. Multilotto skriver i sitt yttrande att det är reklam. Vid en samlad bedömning finner Reklamombudsmannen därför att texten och bilden har ett kommersiellt syfte och rör rent kommersiella förhållanden."
"Reklamombudsmannen går över till att bedöma om reklamen uppfyller kravet på att det omedelbart ska framgå att det är reklam. Reklamombudsmannen konstaterar att reklamen ser ut som en redaktionell artikel. Det framgår inte på något sätt att det är reklam och den strider därmed mot artikel 9 första stycket i ICC:s regler."
Artikeln som fälldes finns fortfarande kvar på Aftonbladet.se. RO:s beslutet kom mindre än en månad efter att Aftonbladet blivit fällda för exakt samma sak. Den gången var det reklam för nätbutiken The You Way, som enligt RO såg ut som redaktionellt material.

http://www.reklamombudsmannen.org/uttalande/aftonbladet-och-multilotto
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/spel/article18476011.ab