Regeringen har beslutat att idag narkotiklassa elva nya nätdroger. Det rör sig om sex centralstimulerande ämnen, två smärtstillande och tre hallucinogena.

Folkhälsomyndigheten föreslog i höstas till regeringen att dessa substanser borde ses som hälsofarliga varor och därför narkotikaklassas. Inget av ämnena används för medicinska ändamål och tas därför in i Läkemedelsverkets förteckning över narkotika.

Följande ämnen har blivit narkotikaklassade:

alfa-PBP
4F-alfa-PVP
3,4-diklorometylfendiat
4,4’-dimetylaminorex
p-MePPP
pentylon
3-MeO-PCP
4-MeO-PCP
25I-NBMD
25G-NBOMe
25N-NBOMe

Från den 16 januari krävs tillstånd från Läkemedelsverket för att föra in eller ut ovanstående ämnen. Även för tillverkning, handel eller innehav, med de undantag som finns i lagen om kontroll av narkotika, krävs tillstånd.

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-199958-om-forbud_sfs-1999-58/?bet=1999:58
http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2015/Elva-nya-amnen-narkotikaklassas/