Flera medier har rapporterat om hur drogen Spice blev förbjuden igår. Men detta är helt felaktigt. Drogen är laglig till och med den 15 september, och finns fortfarande att köpa helt lagligt i Sverige.

Enligt flera medier så har förbudet börjat gälla med omedelbar verkan. Detta sedan Sverige har begärt ett undantag hos EU-kommissionen från regeln om en frysningsperiod på tre månader. Syftet var att det inte skulle finnas någon tid för spiceanvändare att hinna fylla på sina lager inför att förbudet börjar gälla.

Detta är dock helt felaktigt, och Spice finns fortfarande att köpa hos bland andra Spice Nordic i Sverige. De droger som kommer bli narkotikaklassade är de som innehåller substanserna: CP47,497-C6, CP47,497-C7, CP47,497-C8, CP47,497-C9, JWH-018, JWH-073 och HU-210.

http://www.regeringen.se/sb/d/12102/a/130038
http://www.spicenordic.com/