Kurdo Baksi skriver idag i en debattartikel att han vill neka Nationaldemokraternas tidning Nationell Idag presstöd för att han inte sympatiserar med deras åsikter. Detta trots att tidningen uppfyller kraven.

Nationaldemokraternas partiorgan Nationell Idag uppfyller nu kraven för att få statliga bidrag. Men debattören Kurdo Baksi vädjar ändå till presstödsnämnden att neka tidningen pengar.

http://www.expressen.se/debatt/1.1667644/
http://www.nationellidag.se