Natten mot torsdagen utsattes Moderata ungdomsförbundet för ett dataintrång. Hackare ska ha kommit över hundra lösenord till olika webbkonton, bland annat ett tillhörande ordförande Niklas Wykman och andra i förbundets toppskikt.

Det var på onsdagskvällen information om säkerhetshålet publicerades på Flashback Forum. Genom att utnyttja en brist i systemet bakom Muf.se kunde vem som helst komma åt användardatabasen, inklusive krypterade lösenord. Inom några timmar hade utdrag ur databasen publicerats på webben.

Så gott som hela förbundets styrelse finns bland de drabbade, bland dem förbundsordförande Niklas Wykman, valledare Erik Bengtzboe och förbundets internationella sekreterare Rola Brentlin. Även samtliga ordförande i distrikten ska ha haft tillgång till webbplatsen.

https://www.flashback.org/showpost.php?p=18141947&postcount=411