Tv-kanaler som amerikanska CNN och arabiska al-Jazira ljuger, tycker anhängare till Usama bin Ladins nätverk al-Qaida. Därför har man lanserat ett eget "nyhetsprogram" på internet som inte ska ägna sig åt "lögner och propaganda".

Programmet Kalifatets röst producerades tidigare i september av Global Islamic Media Front, baserad på webben och med band till al-Qaida. Dess uttalade syfte är att vara "gudskrigarnas och alla muslimers budbärare".

Mottot lyder "Detta är sanningen inför all fåfänglighet" och pryds av bilden av en brasa där CNN:s, Reuters, al-Arabiyyas, BBC:s och al-Jaziras logotyper håller på att förintas.

al-Qaida använder sig alltmer av internet för att sprida sitt budskap och vinna unga muslimer för sin sak. Nyhetsprogram nummer ett föregick av en uppläsning ur Koranen. Sedan hördes lejon ryta och därpå följde 15 minuters sammanfattning av den gångna veckans nyheter, dedicerad till bin Ladin.

http://gimf-flash.atspace.com