Stockholms landsting förbjuder piercing. Den som har ett smycke genom tungan eller näsan får inte jobba med patienter i Stockholms län.

Beslutet är taget för att förhindra sjukhussjukan MRSA. Man ser en ökad risk för infektioner hos piercad personal, och en risk för smitta till patienterna. Hål i öronen går dock bra.

Den som är piercad får inte anställning i landstinget – men redan anställda får stanna kvar.