Näringslivets Delegation för Marknadsrätt, fick sin webbplats hackad tidigare i veckan. Startsidan raderades och ersattes med texten "Snopp Hej vi gillar snoppar".

Näringslivets Delegation för Marknadsrätt är i första hand en juridisk sammanslutning som företräder ett tjugotal organisationer inom svenskt näringsliv, bland dem Sveriges Kommunikationsbyråer och Sveriges Annonsörer.

http://www.ndm.nu