En reviderad version av den omstridda franska lagen mot olaglig fildelning har antagits i parlamentets underhus. President Sarkozy har tvingats göra ändringar efter att Frankrikes författningsdomstol underkänt den förra versionen.

En tidigare version av lagen godkändes i juni, men den har fått ses över sedan författningsdomstolen (Conseil constitutionnel) invänt mot den. Lagen skulle ha gett en ny myndighet långtgående befogenheter att stänga av internetanvändare som bryter mot reglerna, men sådana beslut måste fattas av domstol, ansåg författningsdomstolen.

Författningsdomstolen ansåg att tillgång till internet är att betrakta som en medborgerlig rättighet. Dessutom påpekade domstolen att rätten att betraktas som oskyldig till dess att motsatsen bevisats måste gälla även brott mot upphovsrätten.

Den omformulerade lagen, kallad Hadopi II efter en förkortning av namnet på den nya myndigheten, kan inte träda i kraft förrän hela nationalförsamlingen godkänt den. I den form som nu är aktuell säger lagen att myndigheten kan utfärda två skarpa varningar till nätpirater, därefter hänskjuts frågan om att stänga av fildelaren från internet till domstol.

Straffet för brott mot upphovsrätten kan bli tre års fängelse, 300 000 euro i böter eller ett års avstängning från internet.