Det brittiska försvarets säkerhetsmanual med instruktioner för hur man undviker läckor i informationsflödet har har lagts ut på nätet.

I det 2 400 sidor tjocka dokumentet beskrivs hur den brittiska försvarsmakten ska undvika att hackare, journalister, spioner och andra obehöriga kommer över hemliga uppgifter. Nu finns manualen utlagd på webbplatsen Wikileaks som specialiserat sig på publicering av hemliga och känsliga dokument som läckt ut från bland annat regeringar, företag och religiösa samfund.

I manualen understryks vikten av att undvika uppmärksamhet från journalisters sida. Yrkesgruppen beskrivs som "ett hot" tillsammans med utländska underrättelsetjänster, kriminella element, terrorgrupper samt illojal egen personal.

Här kan du läsa manualen:
http://wikileaks.org/wiki/UK_MoD_Manual_of_Security_Volumes_1,_2_and_3_Issue_2,_JSP-440,_RESTRICTED,_2389_pages,_2001