Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har köpt loss domänen msb.se för 950 000 kronor från ett företag i Märsta.

När den nya myndigheten bildades vid årsskiftet var det svårt att hitta en lämplig webbadress. Msb.se var upptagen och man fick istället nöja sig med msbmyndigheten.se.

Många skickade dock sin e-post till fel domän, och ett grossistföretag i Stockholm som ägde och använde adressen msb.se, fick många av de mail som egentligen skulle till myndigheten.

Efter förhandling har nu MSB köpt loss domänen från grossistföretaget för 950 000 kronor.