Det är förolämpande att säga "jävla blatte" till någon. "Jävla kosovoalbanska" är däremot inte så kränkande att det är brottsligt.

I en dom i Malmö tingsrätt den 4 oktober dömdes en kvinna för förolämpning till böter. Kvinnan hade yttrat de två nämnda meningarna och fälls för den ena men inte den andra.

Tingsrätten har inte motiverat domen.

För ytterligare information:
Malmö Tingsrätt
Tel: 040-35 30 00
Fax: 040-611 43 10