Skånepartiet har klistrat upp valaffischer föreställande profeten Muhammed naken med en nioårig hustru. Nu riskerar partiet att dömas för hets mot folkgrupp, då den uttrycker missaktning mot muslimer. Justitiekanslern (JK) har beslutat att en förundersökning ska inledas.

Affischen har satts upp på flera platser i Malmö vilket har lett till polisanmälningar. Skånepolisen har lämnat ärendet vidare till JK, som är åklagare i tryckfrihetsbrott.

Förundersökningen ska göras av vice chefsåklagare Bo Birgerson i Malmö som sedan lämnar den till JK för beslut.

http://www.skanepartiet.org