Svenska Akademien har tilldelat författaren Nikanor Teratologen det Beskowska resestipendiet.

Han slog igenom sommaren 1992 med sin debutbok "Äldreomsorgen i Övre Kågedalen". Den är ofta hyllad som välskriven, men blev också kritiserad för att innehålla våldsromantik och för att hysa nazistiska böjelser. Flera Norstedtsförfattare reagerade med avsky och förlaget avslutade samarbetet. Förlaget Vertigo släppte senare boken i en något redigerad variant.

Beskowska resestipendiet (Svenska Akademien):
http://www.svenskaakademien.se/web/Beskowska_resestipendiet_2.aspx

Nikanor Teratologen (Vertigo):
http://www.vertigo.se/index.php?id=14&AUTHOR=21

Nikanor Teratologen (Wikipedia):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Niclas_Lundkvist