Kenneth Sandberg har nyligen lämnat Sverigedemokraterna (SD) och bildat ett nytt parti. Men innan han startade sitt nya parti, Kävlingebor, hann han med att ge bort överskottet av Sverigedemokraternas partistöd.

Pengarna har skänkts till olika föreningar i Kävlinge, däribland Trygga Kävlinge vars ordförande är hans egen vapendragare i det nystartade partiet.

Sverigedemokraternas lokala avdelning i Kävlinge, där Kenneth Sandberg varit ansiktet utåt i åtta år, har länge varit missnöjda med att de tvingats lämna ifrån sig 40 procent av partistödet till huvudkvarteret. Kenneth Sandberg anger också det som ett skäl till att pengarna skänks bort.

http://sverigedemokraterna.se