"Syrianer gör abort om det visar sig att fostret är en flicka." För det uttalandet anmäldes bloggaren Katrin Zytomierska till Justitiekanslern för hets mot folkgrupp. Men JK väljer att fria henne.

I oktober förra året diskuterade programmet 'Vakna! med The Voice' graviditetstester som syftar till att bestämma barnets kön. Något som inte görs i Sverige på grund av oro för att fler skulle göra abort om barnet visade sig vara av kvinnligt kön.

- Det är som syrianer i Södertälje – "å, det är en flicka, vi gör abort", sa stående gästen Katrin Zytomierska i programmet.

Det fick en privatperson att anmäla henne för hets mot folkgrupp. Efter en undersökning fastslår Justitiekanslern att uttalandet faller inom ramen för yttrandefrihetsgrundlagen - ”även för sådana uttalanden som av en bred allmänhet uppfattas som stötande eller direkt missvisande måste det finnas ett vidsträckt utrymme” – och att varken Vakna! med the Voice eller Katrin Zytomierska gjort sig skyldiga till hets mot folkgrupp.