Herrtidningen Lektyr – som getts ut sedan 1923 – har inte rätt till domännamnet lektyr.se. Det har Stiftelsen för internetinfrastruktur bestämt i en domäntvist som pågått sedan 2003

2003 registrerades lektyr.se av en bokälskande örebroare som ville dela med sig av sina bästa lästips. Baltic Press kontaktade samma år örebroaren och i mars i år ansökte man om att få ta över domännamnet hos Stiftelsen för internetinfrastruktur.

Stiftelsen för internetinfrastruktur anser dock att örebroaren inte handlat i ond tro. Därför får han fortsatt rätt till domännamnet.

Lektyr startades 1923 av Saxon & Lindströms Förlag och har getts ut utan uppehåll sedan dess. Under 1970-talet hade Lektyr en upplaga på mellan 200 000 och 300 000 exemplar per nummer.

1993 förlorade tidningen sitt varumärkesskydd och när tidningen under förra året ansökte om ett nytt varumärkesskydd meddelade Patent- och registreringsverket att flera hinder förelåg.

http://www.dagensmedia.se/nyheter/dig/article3171642.ece
http://www.lektyr.se