Riksdagen röstade på torsdagen igenom förslaget om höjt maxstraff för köp av sexuella tjänster. Regeringen har föreslagit att maxstraffet för köp av sexuella tjänster ska höjas från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. Justitiekansler Anna Skarhed, som utrett hur sexköpslagen tillämpats under tio år, har konstaterat att påföljden 50 dagsböter utdömts i 85 procent av de fall som avgjorts.

På torsdagen röstade riksdagen igenom förslaget. Lagändringen träder i kraft den 1 juli. Fredrick Federleys (C) var den enda som röstade nej.

Artikel i Dagens Juridik:
http://www.dagensjuridik.se/2011/05/skarpt-maxstraff-sexkop

Fredrick Federley (C) argumenterar mot förhöjt straff för sexköp (del 1):
http://www.youtube.com/watch?v=A3gRU2iJLK8&feature=player_embedded#at=63

Fredrick Federley (C) argumenterar mot förhöjt straff för sexköp (del 2):
http://www.youtube.com/watch?v=ad1BIjP7Kq4&feature=player_embedded

Susanne Dodillet och Petra Östergren har skrivit en rapport på engelska där de visar att det inte finns några vetenskapliga belägg för sexköpslagens påstådda positiva effekter.

Läs mer om rapporten här:
http://www.liberaldemokraterna.com/2011/05/13/sexkopslagen-har-inte-gjort-ett-smack-for-att-stoppa-trafficking-las-de-vetenskapliga-bevisen/

Ladda ner hela rapporten här:
http://www.petraostergren.com/upl/files/54259.pdf