Domen mot Google i Belgien har nu fastställts av en högre instans som förbjuder företaget att indexera belgiska nyhetssidor.

Flera belgiska tidningar har via organisationen Copiepress stämt Google för upphovsrättsintrång. Google förlorade i första instansen och nu har domen fastställts i en högre instans.

I den nya domen kräver domstolen att Google.com och Google.be tar bort allt innehåll, särskilt cachade linkar på Google News och Google Web, och alla artiklar, fotografier och grafik som kommer från de tidningar som företräds av Copiepress.

Google måste betala 25 000 euro varje gång företaget bryter mot förbudet. Domen kan inte överklagas om det inte gäller felaktigheter i rättsprocessen.

Medievärlden har lagt upp hela domen på sin webbplats.

http://www.medievarlden.se/nyheter/2011/05/google-tvingas-bort-fran-belgiska-mediesajter