Snart skärps djurskyddslagen så att människor uttryckligen förbjuds att ha sex med djur. Veterinärförbundet välkomnar lagskärpningen eftersom de polisanmälda fallen av djursex snarare verkar öka än minska.

Sex med djur och sexuellt präglat sadistiskt våld är inte ovanligt men inget vet exakt hur vanligt det är, mörkertalet är stort.

Dagens djurskyddslag omfattar bara sexuella övergrepp på djur som är kopplade till misshandel eller fysiska skador på djuret. Men nu är en skärpning på gång. Jordbruksminister Eskil Erlandsson vill ha ett uttryckligt förbud mot tidelag och landshövding Eva Eriksson, som just nu ser över djurskyddslagen, har sagt att hon kommer att lägga ett sådant förslag sent i höst.

Lagskärpningen har brett stöd i riksdagen. Miljö- och jordbruksutskott har krävt ett snabbt förbud mot alla typer av sexuella övergrepp mot djur.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/forbud-mot-djursex-pa-gang