Sverigedemokrater ska inte få vara med i facket. Det anser Transportarbetareförbundet som håller på att utesluta en medlem i Eskilstuna.

Frågan blev aktuell när det tidigare i höstas visade sig att en medlem i Transport kandiderade för Sverigedemokraterna i valet till kyrkofullmäktige.

Transport har inlett en uteslutningsprocess mot medlemmen. Förbundets styrelse passade samtidigt på att fatta ett principbeslut som innebär att alla personer som öppet försvarar Sverigedemokraternas åsikter vare sig får bli medlemmar eller vara kvar i Transport.

Det är första gången ett fackförbund går så långt för att ta avstånd från Sverigedemokraterna.

"Sverigedemokraterna kommer inte att nöja sig med det här beslutet. Fackföreningarnas uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen, inte att agera åsiktspoliser eller socialistiska kamporganisationer på medlemmarnas bekostnad", skriver organisationens ordförande Jimmie Åkesson i ett pressmeddelande.

http://www.transport.se
http://www.sverigedemokraterna.se