Sverigedemokraternas ordförande i Östergötland, Markus Wiechel, överklagar en förtalsdom till Högsta domstolen. Han dömdes till skadestånd efter att ha godkänt en kommentar på sin blogg om den socialdemokratiska politikern Fredrik Jönsson som pekade ut denne som brottslig.

Den 5 december 2009 publicerades ett inlägg på Markus Wiechels modererade blogg där politikern Fredrik Jönsson utpekades som en brottsling. Tingsrätten dömde att Markus Wiechels skulle betala 5000 kronor i ersättning för kränkning samt betala politikerns rättegångskostnader.

Båda parter överklagade domen till hovrätten, som fastställde tingsrättens dom och nu har båda parter överklagat till Högsta domstolen. Markus Wiechel står fast vid att han inte har ansvar för den kommentar som publicerades på hans blogg. Den utpekade politikern Fredrik Jönsson vill att Markus Wiechel förutom skadestånd och rättegångskostnader ska betala för tryckning av ett meddelande om domen i en socialdemokratisk tidskrift.

http://markuswiechel.wordpress.com/
http://markuswiechel.wordpress.com/2009/12/04/fredrik-jonsson-anmaler-mig-for-fortal/
http://www.folkbladet.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=5249540
http://www.journalisten.se/artikel/27871/foertalsdom-oeverklagas-till-hoegsta-domstolen