Radioprogrammet Medierna i P1 fälls av granskningsnämnden för sin beskrivning av Wikileaks ryska mellanhand Israel Shamir. I programmet beskrevs Israel Shamir som en ökänd antisemit och upphovsman till ett antal antisemitiska uttalanden. Eftersom han inte själv fick möjlighet att kommentera uppgifterna anser granskningsnämnden att inslaget stred mot kravet på opartiskhet.