En artikel om abort av författaren Marcus Birro stoppades av Dagens Nyheter. Artikeln låg klar för publicering, men enligt Birro plockades den bort av ansvariga utgivaren Gunilla Herlitz.

Marcus Birro tror att artikeln lyftes bort på grund av abortfrågan är ett känsligt ämne. Artikeln publicerades i stället i Svenska Dagbladet och i Dagen.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=263448
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/inte-vardigt-lata-aborterade-foster-ligga-och-sjalvdo_6220085.svd